خدمات ما

 

طراحی و اجرای اتاق تمیز

محاسبه و طراحی تاسیسات مکانیکی و موتورخانه حرارت مرکزی

تعمیرات تخصصی چیلر،هواساز،برج خنک کننده و سردخانه

نگهداری و تعمیرات سالیانه

بالا