اخبار

چاپ مقاله

چاپ مقاله

مقاله ای در مورد چیلر های سانتریفیوژ حاصل همکاری مهندس عالی نژاد با جناب مهندس اویسی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و کمیته مرکزی مکانیک کشور، چاپ شده در نشریه تخصصی سازمان نظام مهندسی

تاریخ خبر : 1397/02/02

نویسنده : واحد آی تی

منبع : آبگین تهویه

363

نظرات کاربران

نظر شما

بالا